Funderingsproblemen in Zaanstad

Waar ontstaan funderingsproblemen door?

Het plotseling ontstaan van scheurvorming in de muren of het verzakken van de woning ontstaat door het verlies van de draagkracht van de fundering. Draagkrachtverlies van de fundering ontstaat vaak door bacteriën, die in een proces van 40 tot 70 jaar zich een weg vreet door de heipalen. Uit onderzoek is gebleken dat vooral grenenhouten palen gevoelig zijn voor deze bacterie. Deze houtsoort is in Zaanstad gebruikt tot 1970. Daarnaast staan vooral vooroorlogse woningen ook nog op relatief korte grenenhouten palen.

Niet alleen de bacterie is de veroorzaker van een slechte fundering. Andere oorzaken kunnen zijn:

  • Verlaging van de grondwaterstand. Hierdoor gaat de grond inklinken waardoor er bij paalfundering een negatieve kleef kan ontstaan waardoor de palen de grond in worden getrokken. Bij een lage grondwaterstand kunnen houten palen boven het watervlak komen te staan waardoor ze gaan rotten. Tenslotte  kan door verlaging van de grondwaterstand een stroming ontstaan die de grond meevoert met als gevolg een grondverschuiving.
  • Trillingen. Hierbij valt te denken aan zwaar weg- of treinverkeer of heiwerkzaamheden in de nabije omgeving.

Eind jaren negentig heeft gemeente Zaanstad de omvang van funderingsproblemen bij vooroorlogse particulieren woning in kaart gebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de woningen op een slechte fundering staat.

Wie is er voor verantwoordelijk?

Als particuliere eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van uw woning. Dit geldt voor alles boven de grond, maar ook daaronder. U bent dus zelf verantwoordelijk voor uw fundering.

De gemeente stimuleert het aanpakken van funderingsherstel wel. Zo biedt zij beperkt subsidie aan voor funderingsonderzoek en houdt zij toezicht op de bouwkundige staat van panden.

 

(Bron: Gemeente Zaanstad)