Terug naar Verzekeringen

Auto

Autoverzekering (motorrijtuigenverzekering)

Een autoverzekering is een schadeverzekering die de schade aan of veroorzaakt door de eigen auto verzekerd. Grofweg kunnen we de dekking in drie groepen verdelen, te weten:

  • aansprakelijkheidsdekking (verplicht voor elk motorvoertuig)
  • volledige cascodekking
  • beperkte cascodekking

De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor schade toegebracht met een motorvoertuig aan derden. De cascodekking geeft dekking voor schade aan het eigen motorvoertuig.

Deze dekkingen zijn met aanvullende verzekeringen uit te breiden.