Terug naar Hypotheken

Levenhypotheek

Bij een levenhypotheek komt de aflossing tot stand door de uitkering van een levensverzekering aan het eind van de looptijd van de hypotheek. Gedurende de looptijd (meestal 30 jaar) vinden er dus geen aflossingen plaats. U betaalt rente over de uitstaande lening, welke in beginsel aftrekbaar is in box 1. Ook betaalt u een premie voor de levensverzekering.

Het kapitaal dat hiermee wordt opgebouwd, zal op de einddatum de lening (geheel of gedeeltelijk) afbetalen. Het eindkapitaal is echter niet gegarandeerd want de premies worden belegd. Afhankelijk van uw risicoprofiel wordt bepaald hoe defensief of offensief u wilt beleggen en aan de hand daarvan wordt een fictief rekenrendement vastgesteld. Bij offensief beleggen zal er gerekend worden met een hoog rendement waardoor de premie laag zal uitkomen maar de kans dat het eindkapitaal (veel) kleiner is dan de lening, en u dus met een restschuld blijft zitten, is relatief hoog. Bij een meer defensieve houding zal de premie hoger uitvallen maar wordt de kans groter dat daadwerkelijk het doelkapitaal wordt gehaald.