Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Dit is een schadeverzekering die dekking geeft voor alle schade die je (of één van je gezinsleden (door schuld) toebrengt aan andere en waarvoor je aansprakelijk kan worden gesteld. Opzettelijk toegebrachte schade of motorrijtuigenschade valt niet onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.