Funderingsherstel Wormerveer

In Wormerveer is funderingsherstel al een aantal jaren een hot item.  In veel woningen is het herstel al uitgevoerd maar er zijn ook veel woningen waar dat nog moet gebeuren. Minnebo Financieel Advies is nauw betrokken geweest bij dit traject. Er is veel ervaring opgedaan bij wat er allemaal nodig is. Met het herstel op zich, maar ook met de financiering daarvan. Bij de subsidiëring vanuit de gemeente en met de ondersteuning van een vereniging van eigenaren.